Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số y = x 4 − m x 2 + m − 1 cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. A. m > 1 và m  = 2 B. m > 1 C. m > 2 D. m  = 2

Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.
A. m > 1 và m  

B. m > 1

C. m > 2

D. m

  1. m > 1 và m  

  2. m > 1

  3. m > 2

  4. m

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: x 4 − m x 2 + m − 1 = 0 ⇒ x 4 − 1 − m ( x 2 − 1 ) = 0 ⇔ ( x 2 − 1 ) ( x 2 + 1 − m ) = 0 ⇔ [ x = ± 1 x 2 = m − 1 ​ Phương trình có 4 nghiệm phân biệt ⇒ { m − 1  = 1 m − 1 > 0 ​ ⇒ { m  = 2 m > 1 ​

Phương trình hoành độ giao điểm:

Phương trình có 4 nghiệm phân biệt 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + x 2 − 4 x + 5 ​ . Lập phương trình tiếp tuyến của đường cong tại giao điểm của nó với trục tung

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG