Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hoành độ của điểm A trên parabol y = 2x 2 , biết tung độ y = 18

Tìm hoành độ của điểm A trên parabol y = 2x2 , biết tung độ y = 18

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải:

Lời giải:

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình với m là tham số. a. Giải phương trình khi m =1 b. Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG