Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn x + 2 i = 4 − y i với i là đơn vị ảo

Tìm hai số thực x và y thỏa mãn với i là đơn vị ảo
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: x + 2 i = 4 − y i ⇔ { x = 4 y = − 2 ​ Cậy x = 4 ; y = − 2 là hai số cần tìm

Đáp án C

Ta có: 

Cậy  là hai số cần tìm 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng các nghiệm của phương trình lo g ( 10 x ) . lo g ( 10 x ​ ) = 3 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG