Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hai phân số có tử bằng 9, biết rằng giá trị của mỗi phân số đó lớn hơn 13 − 11 ​ và nhỏ hơn 15 − 11 ​ .

Tìm hai phân số có tử bằng 9, biết rằng giá trị của mỗi phân số đó lớn hơn  và nhỏ hơn .

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trước hết ta xét phân số x 9 ​ sao cho 15 11 ​ < x 9 ​ < 13 11 ​ Biến đổi để tử của các phân số này bằng nhau : 135 99 ​ < 11 x 99 ​ < 117 99 ​ ⇒ 135 > 11 x > 117 ⇒ 12 11 3 ​ > x > 10 11 7 ​ Do đó xbằng 11 hoặc 12. Suy ra : 13 − 11 ​ < − 11 9 ​ < 15 − 11 ​ ; 13 − 11 ​ < − 12 9 ​ < 15 − 11 ​

Trước hết ta xét phân số  sao cho    Biến đổi để tử của các phân số này bằng nhau :

Do đó x bằng 11 hoặc 12.

Suy ra : 

9

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG