Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số h của số hạng chứa x 5 trong khai triển

Tìm hệ số h của số hạng chứa x5 trong khai triểnopen parentheses x squared plus 2 over x close parentheses to the power of 7

  1. h = 84 

  2. h = 672 

  3. h = 560 

  4. h = 280 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.h = 280

ĐÁP ÁN D. h = 280  

3

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức ( x 3 + x 3 ​ ) 11 , với ( x  = 0 ) . Hệ số của số hạng chứa x 7 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG