Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của trong đa thức:

Tìm hệ số của x squared trong đa thức:

P equals open square brackets 5 x squared minus a open parentheses x plus a close parentheses close square brackets minus open square brackets 3 open parentheses a squared minus x squared close parentheses plus 2 a x close square brackets plus open square brackets 2 a x minus 4 open parentheses a plus 2 a x squared close parentheses close square brackets

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD

Lời giải chi tiết:

Ta có:

 

  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG