Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hệ số của số hạng x 10 trong khai triển biểu thức

Tìm hệ số của số hạng x10 trong khai triển biểu thức open parentheses 3 x cubed minus 2 over x squared close parentheses to the power of 5 

  1. 240

  2. - 240 

  3. - 810 

  4. 810

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.- 810

ĐÁP ÁN C. - 810  

3

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: n ( n − 1 ) 2 n − 2 = n ( n − 1 ) C n 0 ​ + ( n − 1 ) ( n − 2 ) C n 1 ​ + ... + 2 C n n − 2 ​ =0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG