Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hình chiếu vuông góc của A(- 2; 1;0) trên đường thẳng d : − 2 x ​ = 1 y ​ = − 2 z + 7 ​

Tìm hình chiếu vuông góc của A(- 2; 1;0) trên đường thẳng 

  1. ( -2; 0; 1) 

  2. ( 2; -1;- 5) 

  3. ( 0;3;-3) 

  4. Đáp án khác 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Đường thẳng d có vecto chi phương u ( − 2 ; 1 ; − 2 ) . + Gọi mặt phẳng (P) chứa điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d làm vectơ pháp tuyến nên ta có phương trình của (P) là: - 2(x + 2) + 1. (y – 1) – 2.(z – 0) = 0 hay - 2x + y- 2z – 5= 0 + Tìm H là giao điểm của d và (P) Tọa độ H( - 2t; t; -7- 2t) thỏa mãn : - 2(- 2t) + t – 2( -7- 2t) – 5= 0 ⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1 Vậy H là hình chiếu của A trên d và H(2; -1; -5) Chọn B.

+ Đường thẳng d có vecto chi phương   .

+ Gọi mặt phẳng (P) chứa điểm A và vuông góc với d nhận vectơ chỉ phương của d làm vectơ pháp tuyến nên ta có phương trình của (P) là:

- 2(x + 2) + 1. (y – 1) – 2.(z – 0) = 0 hay - 2x + y- 2z – 5= 0

+ Tìm H là giao điểm của d và (P)

Tọa độ H( - 2t; t; -7- 2t) thỏa mãn :

- 2(- 2t) + t – 2( -7- 2t) – 5= 0

⇔ 9t + 9= 0 ⇔ t= - 1

Vậy H là hình chiếu của A trên d và H(2; -1; -5)

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳng 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 v à m ặ t ph ẳ ng ( β ) c ó ph ươ ng tr ì nh: ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 . X á c đị nh m để m ặ t ph ẳ ng ( α ) v à m ặ t ph ẳ ng ( β ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG