Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 3 x 2

Tìm họ nguyên hàm của hàm số 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có ∫ f ( x ) d x = ∫ 3 x 2 d x = 3. 3 1 ​ x 3 + C = x 3 + C

Chọn C

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Ba cầu thủ sút phạt đền 11m, mỗi người đá một lần với xác suất ghi bàn tương ứng là x, y và 0,6 (với x>y). Biết xác suất để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả ba cầu th...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG