Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos(2x +3)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos(2x +3)

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space minus space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space minus 1 half space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 half space sin left parenthesis 2 x plus 3 right parenthesis plus C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) liên tục và xác định trên [0;2] thỏa mãn đồng thời các điều kiện f ′ ( 1 )  = 2 1 ​ , f ( x )  = 0 với ∀ x  = 1 , ( x − 1 ) . f ′ ( x ) + f ( x ) = 2 f ( x ) , f ′ ( x ) với ∀ x ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG