Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm để hàm số đồng biến trên khoảng

Tìm  để hàm số  đồng biến trên khoảng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Ta có: . Hàm số đồng biến trên khoảng Vậy . Nhận xét: Bài toán này không mới, tuy nhiên các bạn học sinh học không kĩ vẫn có thể bị sai khi thiếu điều kiện , và dẫn tới sai lầm khi chọn C làm đáp án.

Điều kiện: .

Ta có: .

Hàm số đồng biến trên khoảng

Vậy .

Nhận xét: Bài toán này không mới, tuy nhiên các bạn học sinh học không kĩ vẫn có thể bị sai khi thiếu điều kiện , và dẫn tới sai lầm khi chọn C làm đáp án.

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG