Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm hàm số đồng biến trên .

Tìm hàm số đồng biến trên straight real numbers .

  1. f left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of x

  2. f left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of negative x end exponent

  3. f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of x

  4. f left parenthesis x right parenthesis equals 3 over 3 to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số có TXĐ và Hàm số đồng biến trên .

Xét hàm số y equals 3 to the power of x  có TXĐ D equals straight real numbers  và a equals 3 greater than 1  Hàm số đồng biến trên straight real numbers .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG