Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi


 

Tìm hàm không phải là nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

Tìm hàm F left parenthesis x right parenthesis không phải là nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x
A. F left parenthesis x right parenthesis equals negative c o s squared x
B. F left parenthesis x right parenthesis equals sin squared x
C. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 1 half c o s 2 x
D. F left parenthesis x right parenthesis equals c o s 2 x 

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals negative c o s squared x 

  2. F left parenthesis x right parenthesis equals sin squared x 

  3. F left parenthesis x right parenthesis equals negative 1 half c o s 2 x 

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals c o s 2 x  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Đáp án C đúng đáp án A đúng đáp án B đúng. Chọn D

Ta có F left parenthesis x right parenthesis equals integral sin 2 x d x equals negative 1 half cos 2 x plus C rightwards double arrowĐáp án C đúng
undefined 

rightwards double arrowđáp án A đúng
negative 1 half cos open parentheses 2 x close parentheses plus C equals negative 1 half left parenthesis 1 minus 2 sin squared x right parenthesis plus C equals sin squared x plus C apostrophe
rightwards double arrowđáp án B đúng.
Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Đặt Tính I theo với . Suy ra .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG