Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm GTNN của biểu thức: A = 1 − x 2 ​ + x 1 ​ với 0 < x < 1

Tìm GTNN của biểu thức: với

R. Roboteacher38

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do 0 < x < 1 nên có 1 − x > 0 , x > 0 . Áp dụng BĐT Cauchy Schwarz dạng Engelta có: A = 1 − x 2 ​ + x 1 ​ = 1 − x ( 2 ​ ) 2 ​ + x 1 2 ​ ≥ 1 − x + x ( 2 ​ + 1 ) 2 ​ = 3 + 2 2 ​ Dấu đẳng thức xảy ra khi 1 − x 2 ​ ​ = x 1 ​ ⇔ 2 ​ x = 1 − x ⇔ x = 2 ​ + 1 1 ​

Do  nên có . Áp dụng BĐT Cauchy Schwarz dạng Engel ta có:

Dấu đẳng thức xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

CMR. Nếu x,y ∈ Z + thì một trong hai bất đẳng thức sau là sai: x y 1 ​ ≥ 5 ​ 1 ​ ( x 2 1 ​ + y 2 1 ​ ) v a ˋ x ( x + y ) 1 ​ ≥ 5 ​ 1 ​ ( x 2 1 ​ + ( x + y ) 2 1 ​ )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG