Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm GTLN của biểu thức:A= 5 + 2xy + 14y - x 2 -5y 2 - 2x

Tìm GTLN của biểu thức: A= 5 + 2xy + 14y - x2 -5y2 - 2x

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 5 + 2 x y + 14 y − x 2 − 5 y 2 − 2 x = − ( x 2 + y 2 + 1 − 2 x y + 2 x − 2 y ) − ( 4 y 2 − 12 y + 9 ) + 15 = − ( x − y + 1 ) 2 − ( 2 y − 3 ) 2 + 15 Do { − ( x − y + 1 ) 2 ≤ 0 ∀ x , y ∈ R − ( 2 y − 3 ) 2 ≤ 0 ∀ x , y ∈ R ​ ⇒ − ( x − y + 1 ) 2 − ( 2 y − 3 ) 2 ≤ 0 ⇒ − ( x − y + 1 ) 2 − ( 2 y − 3 ) 2 + 15 ≤ 15 ⇒ M a x = 15

 

3

Câu hỏi tương tự

Không sử dụng máy tính cầm tay, thực hiện phép tính: B = 3 ​ − 1 2 ​ − 3 ​ + 1 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG