Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhấtm của hàm số f ( x ) = x 4 ​ + 1 − x x ​ với 1 > x > 0.

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số  với 1 > x > 0.

  1. m = 2

  2. m = 4

  3. m = 6

  4. m = 8

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) − 4 = x 4 ​ + 1 − x x ​ − 4 = x 4 ​ − x 4 x ​ + 1 − x x ​ = x 4 ( 1 − x ) ​ + 1 − x x ​ Vì x ∈ ( 0 ; 1 ) ⇒ 1 − x x ​ > 0 nên theo bất đẳng thức Cô-si, ta có f ( x ) − 4 = x 4 ( 1 − x ) ​ + 1 − x x ​ ≥ 2 x 4 ( 1 − x ) ​ . 1 − x x ​ ​ = 4 ⇔ f ( x ) ≥ 8 Dấu "=" xảy ra ⇔ { 1 > x > 0 x 4 ( 1 − x ) ​ = 1 − x x ​ ​ ⇔ x = 3 2 ​ Vậy m = 8 Chọn đáp án D

Ta có

 

 nên theo bất đẳng thức Cô-si, ta có 

Dấu "=" xảy ra 

Vậy m = 8

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG