Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số f ( x ) = x + 2 − x 2 ​

Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số 

  1. m = - 1

  2. m = 1

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực dương a. Biểu thức a 3 1 ​ . a ​ được viết dưới dạng lũy thừa cơ số a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG