Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhấtcủa: với b + c ≥ a + d ; b, c > 0 ; a, d ≥ 0.

Tìm giá trị nhỏ nhất của:
A equals fraction numerator b over denominator c plus d end fraction plus fraction numerator c over denominator a plus b end fraction với b + c ≥ a + d ; b, c > 0 ; a, d ≥ 0.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a. Cho A = . Biết xyz=4, tính . b. Cho . Chứng minh rằng : .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG