Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 2 trên đoạn [ − 1 ; 2 ]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hàm số xác định và liên tục trên [ − 1 ; 2 ] y ′ = 3 x 2 − 12 x y ′ = 0 ⇔ 3 x 2 − 12 x = 0 ⇔ [ x = 0 ∈ [ − 1 ; 2 ] x = 4  ∈ [ − 1 ; 2 ] ​ y ( − 1 ) = − 5 y ( 2 ) = − 14 y ( 0 ) = 2 Vậy [ − 1 ; 2 ] min ​ y = y ( 2 ) = − 14

Chọn A

Hàm số xác định và liên tục trên 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG