Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn

Tìm giá trị nhỏ nhất  của hàm số:  trên đoạn

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn Ta có Vậy

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn

Ta có

Vậy

4

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG