Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
A equals square root of x squared minus x plus 1 end root plus square root of x squared plus x plus 1 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = – x 2 1) Vẽ parabol (P). Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = – x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG