Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với a , b là các số thực thay đổi và thỏa mãn

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P equals open parentheses log subscript a b squared close parentheses squared plus 6 open parentheses log subscript fraction numerator square root of b over denominator a end fraction end subscript fraction numerator square root of b over denominator square root of a end fraction close parentheses squared với a , b là các số thực thay đổi và thỏa mãn square root of b greater than a greater than 1.

  1. 30

  2. 40

  3. 50

  4. 60

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG