Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biết x ≤ 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của A equals x squared open parentheses 2 minus x close parentheses biết x ≤ 4.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG