Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhấtcủa A = x + y biết x, y > 0 thỏa mãn (a và b là hằng số dương)

Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x + y biết x, y > 0 thỏa mãn a over x plus b over y equals 1 (a và b là hằng số dương)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. Giả sử AB = 6, BH = 4. Khi đóđộ dài cạnh BC bằng: A. B. C. 9 D. 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG