Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nguyên lớn nhất của để hàm số

Tìm giá trị nguyên lớn nhất của để hàm số   

  1. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Ta có So với điều kiện ta có: Vậy giá trị nguyên lớn nhất của để là

Điều kiện:

Ta có

 

So với điều kiện ta có:

 

Vậy giá trị nguyên lớn nhất của  để  là

1

Câu hỏi tương tự

Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG