Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 1 trên[−1;5].

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên [−1;5].

  1. max[−1;5]y = 266, min[−1;5]y = −16

  2. max[−1;5]y = 14, min[−1;5]y = −6

  3. max[−1;5]y = 276, min[−1;5]y = 21

  4. max[−1;5]y = 266, min[−1;5]y = −6.

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 1 , ta có: y ′ = 6 x 2 + 6 x − 12 y ′ = 0 ⇔ x 2 + x − 2 = 0 ⇔ [ x = − 2 x = 1 ​ và x → − ∞ l im ​ y = − ∞ ; x → + ∞ l im ​ y = + ∞ BBT: Từ BBT ta suy ra đượcmax [−1;5] y = 266, min [−1;5] y = −6. Chọn D.

Xét hàm số , ta có:

BBT:

Từ BBT ta suy ra được max[−1;5]y = 266, min[−1;5]y = −6.

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S làlà tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hệ phương trình { ( x y − 1 ) . 4 x y = 2 ( x 2 + y ) . 2 x 2 + y 2 x y − y 1 ( x + 2 − x 2 + 1 ​ ) 2 ​ + 2 x y + x − x 2 − y + x ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG