Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức:

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức: A equals fraction numerator 6 minus 4 x over denominator x squared plus 1 end fraction

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG