Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x 3 − 3 x 2 − 36 x + 10 trên đoạn [-4;4]

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn [-4;4]

R. Robo.Ctvx45

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lập bảng biến thiên của f(x) trên đoạn [-4;4] y ′ = 6 x 2 − 6 x − 36 = 0 ⇔ x = − 2 , x = 3 Bảng biến thiên : Từ bảng biến thiên ta có : x ∈ [ − 4 ; 4 ] Min ​ f ( x ) = − 71 ; x ∈ [ − 4 ; 4 ] Max ​ f ( x ) = 54

Lập bảng biến thiên của f(x) trên đoạn [-4;4]

Bảng biến thiên :

Từ bảng biến thiên ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Kí hiệu M m, lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Tính M - m.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG