Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cảu biểu thức A=

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cảu biểu thức A= 2 x plus square root of 5 minus x squared end root

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG