Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của với x ≥ 0

 Tìm giá trị lớn nhất của A equals x squared open parentheses 3 minus x close parentheses với x ≥ 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P): y = – x 2 1) Vẽ parabol (P). Xác định toạ độ các giao điểm A, B của đường thẳng (d): y = – x – 2 và (P). Tìm toạ điểm M trên (P) sao cho tam giác MAB...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG