Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = f ( x ) = x 3 − 2 x 2 + x − 2 trên đoạn [ 0 ; 2 ] .

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG