Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B = 4 x − x 2

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B = 4 − ( x − 2 ) 2 ≤ 4 ; ma x B = 4 v ớ i x = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết ( x − 2 ) 3 − x ( x + 1 ) ( x − 1 ) + 6 x 2 = 5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG