Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số y =

Tìm giá trị cực tiểu y subscript C T end subscript của hàm số y = negative x cubed space plus space 3 x space minus space 2016

  1. y subscript C T end subscript space equals space minus 2014

  2. y subscript C T space end subscript equals space minus 2016

  3. y subscript C T space end subscript equals space minus 2018

  4. y subscript C T space end subscript space equals space minus 2020

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các em lập bảng biến thiên suy ra

y space equals space minus x cubed space plus space 3 x space minus space 2016 space rightwards double arrow space y apostrophe space equals space minus 3 x to the power of 2 space end exponent plus space 3 space left right double arrow y apostrophe space equals space 0 space left right double arrow x space equals space plus-or-minus 1

Các em lập bảng biến thiên suy ra y subscript C T space end subscript equals space minus 2018

1

Câu hỏi tương tự

Xác định a để các điếm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số y = x 3 − 3 a x 2 + 4 a 3 đối xứng qua đường thẳng y=x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG