Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số y = x 2 − 2 x + 3

Tìm giá trị cực tiểu của hàm số 

  1. 1

  2. 0

  3. 3

  4. 2

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 2 x − 2 y ′ = 0 ⇔ 2 x − 2 = 0 ⇔ x = 1 y ′′ = 2 > 0 y ( 1 ) = 2 Do đó điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;2). Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là 2 CHỌN D

Do đó điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;2). Vậy giá trị cực tiểu của hàm số là 2

CHỌN D

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = − x 3 + 1 có bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG