Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị cực đại y CĐ của hàm số y = x 3 - 3x +2

Tìm giá trị cực đại y của hàm số y = x3 - 3x +2

  1. y = 4

  2. y = 1

  3. y =0

  4. y = -1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng y= -2x+m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm của đoạn thẳng AB thuộc trục tung.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG