Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức bằng 0.

Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức

fraction numerator x squared plus 4 x plus 4 over denominator x minus 2 end fraction bằng 0. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng Lời giải chi tiết: Điều kiện: Hayx=−2.

Phương pháp giải:

Sử dụng  

a over b equals 0 left right double arrow a equals 0 

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: 

x squared plus 4 x plus 4 equals 0 v à space x minus 2 not equal to 0 space h a y space open parentheses x plus 2 close parentheses squared equals 0 x minus 2 not equal to 0 space

Hay x=−2.

4

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG