Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức

Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức 

Q equals fraction numerator 1 plus x squared plus begin display style 1 over x end style over denominator 2 plus begin display style 1 over x end style end fraction equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm ĐKXĐ Cho P=1 giải ra ta tìm được x, kiểm tra ĐK và kết luận Lời giải chi tiết: Kết hợp với điều kiện, ta được:x=−1 hoặcx=1.

Phương pháp giải:

Tìm ĐKXĐ

Cho P=1 giải ra ta tìm được x, kiểm tra ĐK và kết luận

Lời giải chi tiết:

Kết hợp với điều kiện, ta được: x=−1   hoặc x=1. 

 

3

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG