Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Với O là gốc tọa độ)

Tìm giá trị của tham số  để đường thẳng  cắt đường cong  tại ba điểm phân biệt  và  sao cho tam giác  có diện tích bằng . (Với  là gốc tọa độ)

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có d ( O ; d ) = m 2 + 1 ​ ∣ m ∣ ​ Do x 3 − 3 x 2 + 4 = m x + m ⇔ ( x + 1 ) ( x 2 − 4 x + 4 − m ) = 0 ⇔ [ x = − 1 ( x − 2 ) 2 = m ( m > 0 ) ​ Nên A ( 2 + m ​ ; 3 m + m m ​ ) , B ( 2 − m ​ ; 3 m − m m ​ ) ⇒ A B = 4 m + 4 m 2 ​ Theo giả thiết S A OB ​ = 5 5 ​ ⇔ 2 1 ​ 4 m + 4 m 2 ​ . m 2 + 1 ​ m ​ = 5 5 ​ ⇔ m m ​ = 5 5 ​ ⇒ m = 5

Chọn A

Ta có 

Do 

Nên 

Theo giả thiết 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = x + 1 3 x + 4 ​ .Gọi M là một điểm thuộc (C) và d là tổng khoảng cách từ M đến haitiệm cận của (C). Giá trị nhỏ nhất của d có thể đạt được bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG