Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x 3 - 3x 2 +m nhận điểm A (1;3) làm tâm đối xứng

Tìm giá trị của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x3 - 3x2 +m nhận điểm A (1;3) làm tâm đối xứng

  1. m = 4

  2. m = 5

  3. m = 3

  4. m = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.m = 5

ĐÁP ÁN B. m = 5

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = x 3 + (m 2 + 1)x + m 2 - 2với mlà tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2]bằng 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG