Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của để phương trình có hai nghiệm phân biệt thoả mãn . Ta có thuộc khoảng:

Tìm giá trị của để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thoả mãn . Ta có  thuộc khoảng:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Đặt , phương trình đã cho trở thành: Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (*) có hai nghiệm dương phân biệt Ta có: Vì nên điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm . Khi đó . Vậy đáp án C đúng.

Ta có:

Đặt , phương trình đã cho trở thành:

Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi (*)

có hai nghiệm dương phân biệt

Ta có:

        

 nên điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình (*)

có hai nghiệm .

Khi đó .

Vậy đáp án C đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương thoả mãn và . Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG