Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giới hạn C= x → 3 lim ​ x 2 − 4 x + 3 2 x + 3 ​ − x ​

Tìm giới hạn C = 

  1. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : C

Đáp án là : C

1

Câu hỏi tương tự

Giảsử x, y, z là các số thực thoả mãn x + y + z = 6 . Chứng minh rằng 8 x + 8 y + 8 z ≥ 4 x + 1 + 4 y + 1 + 4 z + 1 . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG