Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm Gía trị nhỏ nhấtcủa biểu thức :

Tìm Gía trị nhỏ nhất của biểu thức : 
A equals square root of x cubed plus 2 open parentheses 1 plus square root of x cubed plus 1 end root close parentheses end root plus square root of x cubed plus 2 open parentheses 1 minus square root of x cubed plus 1 end root close parentheses end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 3. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG