Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm chu kì của hàm số

Tìm chu kì của hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator cos x end fraction 

  1. T equals pi

  2. T equals 2 pi

  3. T equals pi over 2

  4. T equals fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.

ĐÁP ÁN B. T equals 2 pi 

1

Câu hỏi tương tự

A= sin ( 12 π ​ + a rcs in ( 2 2 ​ ​ ) )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG