Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm căn bậc hai số học của số sau: 225

Tìm căn bậc hai số học của số sau:

225

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 225 = ( ± 15 ) 2 ⇒ 225 ​ = ( ± 15 ) 2 ​ = ± 15 .

Ta có: .

1

Câu hỏi tương tự

Cho Tìm x để biểu thức nguyên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG