Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm cực trị của các hàm số sau đây bằng cách sử dụng đạo hàm cấp hai: y = x 2 e − x

Tìm cực trị của các hàm số sau đây bằng cách sử dụng đạo hàm cấp hai: 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D = R . Ta có: y ′ = e − x ( 2 x − x 2 ) , và y ′ = 0 ⇔ x = 0 hay x=2. Lại có y ′′ = e − x ( x 2 − 4 x + 2 ) . Nên: - y ′′ ( 0 ) = 2 > 0 ⇒ hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 ; y CT ​ = 0 . - y ′′ ( 2 ) = − 2 e − 2 < 0 ⇒ hàm số đạt cực đại tại x = 2 ; y C D ​ = 4 e − 2 .

. Ta có:
, và hay x=2.
Lại có . Nên:
- hàm số đạt cực tiểu tại .
- hàm số đạt cực đại tại .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc bốn trùng phương f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y = x 4 1 ​ [ f ( x ) − 1 ] 4 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG