Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số hữu tỉ x , y thỏa mãn:

Tìm các số hữu tỉ x , y thỏa mãn : square root of square root of 12 minus 3 end root plus square root of y square root of 3 equals square root of x square root of 3 end root end root

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: a. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. b. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm. c. Với giá trị nào của m thì hệ phương trìn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG