Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của các hàm số:y= ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x − 3 ∣ ∣ ​

Tìm các khoảng  đồng biến và nghịch biến của các hàm số:y=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:y= ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x − 3 ∣ ∣ ​ = { x 2 − 2 x − 3 khi x ∈ ( − ∞ ; 1 ] ∪ [ 3 ; + ∞ ) − x 2 _2 x + 3 khi x ∈ ( − 1 ; 3 ) ​ TXĐ: D=R Tìm y'= { 2 x − 2 khi x ∈ ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 3 ; + ∞ ) − 2 x + 2 khi x ∈ ( − 1 ; 3 ) ​ Hàm số không có đạo hàm tại x=-1 và x=3 Ta lại có: Trên khoảng (-1;3): y'=0 ⇔ x=1 Trên khoảng (- ∞ ;-1); y'<0. TRên khoảng (3;+ ∞ ): y'>0 Bảng xét dấu y': Kết luận: Dựa vào bảng xét dấu trên, hàm sốnghịchbiến trên (- ∞ ;-1) và (1;3), hàm số đồng biến trong các khoảng (-1;1) và (3;+ ∞ )

Ta có:y==

TXĐ: D=R

Tìm y'=

Hàm số không có đạo hàm tại x=-1 và x=3

Ta lại có: Trên khoảng (-1;3): y'=0x=1

Trên khoảng (-;-1); y'<0. TRên khoảng (3;+): y'>0

Bảng xét dấu y':

 

Kết luận: Dựa vào bảng xét dấu trên, hàm số nghịch biến trên (-;-1) và (1;3), hàm số đồng biến trong các khoảng (-1;1) và (3;+)

 

4

Câu hỏi tương tự

GIải bất phương trình: 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ ≥ 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG