Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị của m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt ?

Tìm các giá trị của m để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 2 điểm phân biệt ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt thì phương trình cần phải có 2 nghiệm phân biệt khác . Suy ra Ta có bất phương trình cuối luôn đúng với mọi m

Phương trình hoành độ giao điểm:

Để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 2 điểm phân biệt thì phương trình cần phải có 2 nghiệm phân biệt khác .

Suy ra

Ta có bất phương trình cuối luôn đúng với mọi m

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc xe buýt có sức chứa tối đa hành khách. Nếu một chuyến xe chở hành khách thì giá vé cho mỗi hành khách là (nghìn đồng). Xác định doanh thu lớn nhất của chiếc xe buýt.

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG