Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các chữ số a và b sao cho số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6

Tìm các chữ số a và b sao cho số n equals stack a 74 b with bar on top vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 6

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Các số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5 Sau đó xét 2 trường hợp trên Lời giải chi tiết: Vì n chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5 (loại vì không chia hết cho 6). Nếu b = 0 thì ta cóa+7+4=a+11a+7+4=a+11chia hết cho 3 nên a = 1, 4, 7.

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

Sau đó xét 2 trường hợp trên

Lời giải chi tiết:

Vì n chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5 (loại vì không chia hết cho 6).

Nếu b = 0 thì ta có a+7+4=a+11a+7+4=a+11 chia hết cho 3 nên a = 1, 4, 7. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là A.6 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 5.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG