Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các chữ số a, b sao cho chia hết cho cả 5, 9 và không chia hết cho 2.

Tìm các chữ số a, b sao cho  begin mathsize 16px style stack 825 a 2 b with bar on top end style chia hết cho cả 5, 9 và không chia hết cho 2.

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

1

Câu hỏi tương tự

a) Viết tập hợp X các số tự nhiên x thỏa mãn: x chia hết cho 4 và 2010 < x < 2025 b) Cho y ∈ { 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 }. Thay y bằng chữ số thích hợp để:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG